mapa strony   |   kontakt   |

Ponowna informacja o sprzedaży zestawu hydroforowe

15.05.2017, 14:47
Informacja o sprzedaży zestawu hydroforowego
zakwalifikowanego jako majątek zbędny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku:
Zestaw hydroforowy InstalCompact ZH-ICL/M 5.4.40
Zestaw przeznaczony do tłoczenia i podwyższania ciśnienia wody nieagresywnej chemicznie, bez zanieczyszczeń.
Rok produkcji: 2009
Nr fabryczny: IC/09/0225 URZ/IC/06993
Moc poj. silnika: 0,75 kW (łącznie 3,75 kW)
Napięcie: 400/230 V
Wymiary: 140 cm x 100 cm x 123 cm
Liczba pomp: 5 ICV
Wydajność: ok. 20 m3/h
Ciśnienie nominalne: 1,0 Mpa
Cena wywoławcza: 4.000,00 PLN (cztery tysiące złotych 00/100)
· Zestaw można oglądać od dnia 29 maja 2017 r. w dni robocze w godz. 08:00 do 14:00 w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku.
· Jednostki organizacyjne lub osoby zainteresowane nabyciem zestawu mogą zgłaszać pisemne oferty cenowe w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zestaw Hydroforowy” w sekretariacie do 30 maja 2017 r. do godz. 12:00.
· Oferta powinna zawierać: określenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko), datę sporządzenia, proponowaną cenę nabycia oraz podpis Oferenta.
· Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie MOSiR Ełk przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku.
· Zestaw zostanie sprzedany temu oferentowi/oferentom, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą, niż cena wywoławcza.
· W przypadku złożenia dwóch lub więcej jednakowych, najwyższych ofert zakupu, zostanie przeprowadzona aukcja.
· W przypadku rezygnacji oferenta, który złożył najwyższą ofertę, zostanie wybrana kolejna najwyższa kwota, jednak nie mniejsza niż cena wywoławcza.
· Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia otwarcia ofert.
· Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, w kasie lub po zaksięgowaniu wpłaty.
· Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dariusz Jeżewski – tel. 697 109 444
· MOSiR Ełk zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte zestawu.
                                    Dyrektor MOSiR Ełk
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 371
Opublikował: Renata Połubok
Publikacja dnia: 15.05.2017, 14:47
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl